Documentation

Mathlib.Algebra.Order.Group.OrderIso

Inverse and multiplication as order isomorphisms in ordered groups #

def OrderIso.neg (α : Type u) [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] :

x ↦ -x as an order-reversing equivalence.

Instances For
  @[simp]
  theorem OrderIso.neg_symm_apply (α : Type u) [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] :
  ∀ (a : αᵒᵈ), ↑(RelIso.symm (OrderIso.neg α)) a = -OrderDual.ofDual a
  @[simp]
  theorem OrderIso.inv_apply (α : Type u) [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] :
  ∀ (a : α), ↑(OrderIso.inv α) a = OrderDual.toDual a⁻¹
  @[simp]
  theorem OrderIso.neg_apply (α : Type u) [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] :
  ∀ (a : α), ↑(OrderIso.neg α) a = OrderDual.toDual (-a)
  @[simp]
  theorem OrderIso.inv_symm_apply (α : Type u) [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] :
  ∀ (a : αᵒᵈ), ↑(RelIso.symm (OrderIso.inv α)) a = (OrderDual.ofDual a)⁻¹
  def OrderIso.inv (α : Type u) [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] :

  x ↦ x⁻¹ as an order-reversing equivalence.

  Instances For
   theorem neg_le {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] {a : α} {b : α} :
   -a b -b a
   theorem inv_le' {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] {a : α} {b : α} :
   theorem inv_le_of_inv_le' {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] {a : α} {b : α} :
   a⁻¹ bb⁻¹ a

   Alias of the forward direction of inv_le'.

   theorem neg_le_of_neg_le {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] {a : α} {b : α} :
   -a b-b a
   theorem le_neg {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] {a : α} {b : α} :
   a -b b -a
   theorem le_inv' {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] {a : α} {b : α} :
   def OrderIso.subLeft {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :

   x ↦ a - x as an order-reversing equivalence.

   Instances For
    @[simp]
    theorem OrderIso.subLeft_apply {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
    ∀ (a : α), ↑(OrderIso.subLeft a) a = OrderDual.toDual (a - a)
    @[simp]
    theorem OrderIso.divLeft_symm_apply {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
    ∀ (a : αᵒᵈ), ↑(RelIso.symm (OrderIso.divLeft a)) a = (OrderDual.ofDual a)⁻¹ * a
    @[simp]
    theorem OrderIso.subLeft_symm_apply {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
    ∀ (a : αᵒᵈ), ↑(RelIso.symm (OrderIso.subLeft a)) a = -OrderDual.ofDual a + a
    @[simp]
    theorem OrderIso.divLeft_apply {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
    ∀ (a : α), ↑(OrderIso.divLeft a) a = OrderDual.toDual (a / a)
    def OrderIso.divLeft {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :

    x ↦ a / x as an order-reversing equivalence.

    Instances For
     theorem le_inv_of_le_inv {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] {a : α} {b : α} :
     a b⁻¹b a⁻¹

     Alias of the forward direction of le_inv'.

     theorem le_neg_of_le_neg {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] {a : α} {b : α} :
     a -bb -a
     theorem OrderIso.addRight.proof_1 {α : Type u_1} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
     ∀ {x x_1 : α}, x + a x_1 + a x x_1
     def OrderIso.addRight {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
     α ≃o α

     Equiv.addRight as an OrderIso. See also OrderEmbedding.addRight.

     Instances For
      @[simp]
      theorem OrderIso.addRight_toEquiv {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
      @[simp]
      theorem OrderIso.addRight_apply {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) (x : α) :
      ↑(OrderIso.addRight a) x = x + a
      @[simp]
      theorem OrderIso.mulRight_toEquiv {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
      @[simp]
      theorem OrderIso.mulRight_apply {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) (x : α) :
      ↑(OrderIso.mulRight a) x = x * a
      def OrderIso.mulRight {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
      α ≃o α

      Equiv.mulRight as an OrderIso. See also OrderEmbedding.mulRight.

      Instances For
       @[simp]
       theorem OrderIso.addRight_symm {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
       @[simp]
       theorem OrderIso.mulRight_symm {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
       def OrderIso.subRight {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
       α ≃o α

       x ↦ x - a as an order isomorphism.

       Instances For
        @[simp]
        theorem OrderIso.divRight_apply {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) (b : α) :
        ↑(OrderIso.divRight a) b = b / a
        @[simp]
        theorem OrderIso.subRight_apply {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) (b : α) :
        ↑(OrderIso.subRight a) b = b - a
        @[simp]
        theorem OrderIso.subRight_symm_apply {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) (b : α) :
        @[simp]
        theorem OrderIso.divRight_symm_apply {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) (b : α) :
        def OrderIso.divRight {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (Function.swap fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
        α ≃o α

        x ↦ x / a as an order isomorphism.

        Instances For
         def OrderIso.addLeft {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
         α ≃o α

         Equiv.addLeft as an OrderIso. See also OrderEmbedding.addLeft.

         Instances For
          theorem OrderIso.addLeft.proof_1 {α : Type u_1} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
          ∀ {x x_1 : α}, a + x a + x_1 x x_1
          @[simp]
          theorem OrderIso.addLeft_toEquiv {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
          @[simp]
          theorem OrderIso.addLeft_apply {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) (x : α) :
          ↑(OrderIso.addLeft a) x = a + x
          @[simp]
          theorem OrderIso.mulLeft_apply {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) (x : α) :
          ↑(OrderIso.mulLeft a) x = a * x
          @[simp]
          theorem OrderIso.mulLeft_toEquiv {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
          def OrderIso.mulLeft {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
          α ≃o α

          Equiv.mulLeft as an OrderIso. See also OrderEmbedding.mulLeft.

          Instances For
           @[simp]
           theorem OrderIso.addLeft_symm {α : Type u} [AddGroup α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x + x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :
           @[simp]
           theorem OrderIso.mulLeft_symm {α : Type u} [Group α] [LE α] [CovariantClass α α (fun x x_1 => x * x_1) fun x x_1 => x x_1] (a : α) :