Documentation

Mathlib.Algebra.Polynomial.Identities

Theory of univariate polynomials #

The main def is Polynomial.binomExpansion.

def Polynomial.powAddExpansion {R : Type u_1} [CommSemiring R] (x : R) (y : R) (n : ) :
{ k : R // (x + y) ^ n = x ^ n + n * x ^ (n - 1) * y + k * y ^ 2 }

(x + y)^n can be expressed as x^n + n*x^(n-1)*y + k * y^2 for some k in the ring.

Equations
Instances For
  def Polynomial.binomExpansion {R : Type u} [CommRing R] (f : Polynomial R) (x : R) (y : R) :
  { k : R // Polynomial.eval (x + y) f = Polynomial.eval x f + Polynomial.eval x (Polynomial.derivative f) * y + k * y ^ 2 }

  A polynomial f evaluated at x + y can be expressed as the evaluation of f at x, plus y times the (polynomial) derivative of f at x, plus some element k : R times y^2.

  Equations
  Instances For
   def Polynomial.powSubPowFactor {R : Type u} [CommRing R] (x : R) (y : R) (i : ) :
   { z : R // x ^ i - y ^ i = z * (x - y) }

   x^n - y^n can be expressed as z * (x - y) for some z in the ring.

   Equations
   Instances For
    def Polynomial.evalSubFactor {R : Type u} [CommRing R] (f : Polynomial R) (x : R) (y : R) :
    { z : R // Polynomial.eval x f - Polynomial.eval y f = z * (x - y) }

    For any polynomial f, f.eval x - f.eval y can be expressed as z * (x - y) for some z in the ring.

    Equations
    Instances For